Obróbka metali

Pojęcie jakim jest obróbka metali obejmuje tak różne procesy technologiczne, że nie ma zastosowania poza podręcznikami akademickimi. Praktycy używają konkretnych terminów oznaczających ściśle określone procesy. A jeśli gdzieś pojawia się termin „obróbka metali”, to najczęściej oznacza on obróbkę skrawaniem.

INACZEJ OBRÓBKA SKRAWANIEM

Jeśli się nad tym zastanowić, to dla większości osób również to pojęcie jest dość mgliste i nie przywołuje żadnych skojarzeń. Choć przecież obróbka skrawaniem to każdy proces, który przebiega z usunięciem nadmiaru surowca. I tu zaczynają się problemy, bo tradycyjne wiercenie czy cięcie profili z pewnością są takimi metodami. Po nich zostają jakieś „resztki”, ale czy obróbka skrawaniem obejmuje również „wiercenie” plazmą lub laserem? Tutaj resztek w zasadzie nie ma… Tak naprawdę jednak ten podział ma znaczenie czysto akademickie – nikt przecież nie zamawia „obróbki skrawaniem elementów konstrukcji stalowych”, tylko cięcie, grawerowanie, nawiercanie itd.

OBRÓBKA METALI – PROCES

Jednak pojęcie obróbka metali obejmuje nie tylko obróbkę skrawaniem. Specyficzną formą obróbki jest też gięcie blach, bez którego nie powstawałyby żadne profile albo spawanie, metoda trwałego łączenia elementów metalowych za pomocą szwu. To jednak nie wszystko – każda metoda obróbki metalu ma swoje alternatywy: zamiast wiercenia dużego otworu (wiertłem o dużej średnicy) można wyciąć wzór koła bardzo cienkim promieniem plazmy lub lasera. Efekt będzie ten sam, przynajmniej z grubsza. W takich wypadkach zawsze pada pytanie o to, która z metod jest lepsza. Nie jest jednak łatwo udzielić odpowiedzi, ponieważ ta zależy od zbyt wielu czynników.

METODY OBRÓBKI METALI

Mogą się różnić też bardziej subtelnie, na przykład cięcie laserem od cięcia piłą taśmową. Efekt ten sam, proces zasadniczo ten sam, tylko urządzenie inne. Czy w tym przypadku łatwiej jest wskazać lepszy proces? Wcale nie.

WAŻNE JEST DOŚWIADCZENIE I PROFESJONALIZM

Ze względu na te wszystkie wątpliwości, które muszą się pojawiać i które są koszmarem wielu projektantów i przedsiębiorców, obróbkę metali powierza się dziś specjalistom. Samo wyposażenie parku maszynowego kosztuje krocie, dlatego także firmy zajmujące się obróbką zwykle świadczą tylko wybrane usługi, a to dopiero początek problemów, bo dopiero mając maszynę, można zastanawiać się, w jaki sposób wprowadzić ustawienia, aby można było obrabiać materiał o określonej twardości, grubości, o określonym kształcie i jak z niego uzyskać element, który będzie różnił się tylko kształtem (ideałem jest bowiem, jeśli nie zmieniają się w czasie obróbki własności techniczne, czyli na przykład odporność na zginanie albo działanie sił rozciągających). Rozstrzygać te problemy mogą tylko technicy mający olbrzymią wiedzę i jeszcze większe doświadczenie.

Zobacz również: Gięcie blach, gięcie profili