Gięcie profili

Czy gięcie profili to jeden z procesów, które często się bagatelizuje? Tak. Dla wszystkich jest oczywiste, że profil ma mieć taki a taki kształt i być wykonany z materiału o określonych właściwościach. Zanim jednak takowy powstanie, należy zgiąć arkusz blachy o niemałej często grubości pod określonym kątem. Ile parametrów trzeba ocenić, żeby dowiedzieć się, czy jakiś profil w ogóle da się wykonać?

PERFEKCYJNY KSZTAŁT

    • Kąt – najpowszechniej stosowane są profile zgięte pod kątem prostym, ale przecież w niektórych zastosowaniach potrzebny jest kąt ostry albo rozwarty. Teoretycznie ten ostatni jest najłatwiejszy do uzyskania, ponieważ powoduje stosunkowo niewielkie naprężenia w materiale. Należy pamiętać, że właśnie odporność na działanie sił rozciągających jest tu kluczowym parametrem. Blacha rozciągnięta na zgięciu powyżej własnej wytrzymałości po prostu pęknie.
    • Grubość blachy – mając odpowiednio dużą giętarkę, zdolną do wywierania nacisku o określonej sile można zrobić profil z nawet bardzo grubego arkusza blachy. Zwykle jednak giętarki są opisane minimalną i maksymalną grubością blachy, jaką mogą opracować. Minimalna zwykle wynika z samej konstrukcji maszyny. Natomiast maksymalna jest wprost związana z oporem, jaki będzie stawiał materiał poddany działaniu obciążnika.
    • Materiał – nie z każdego materiału da się wykonać profil na giętarce. Twardość i sztywność materiału mogą powodować, że nawet zgięcie pod stosunkowo niewielkim kątem spowoduje pęknięcie materiału. Nawet zaś jeśli dany materiał wytrzyma sam proces zginania blachy. Może się okazać, że w narożniku profilu jego właściwości, na przykład odporność na ściskanie lub wytrzymałość mechaniczna zmniejszyły się tak znacznie, że nie jest już możliwe zastosowanie danego profilu w przewidzianym dla niego miejscu.
    • Sposób gięcia – w zależności od pożądanego kształtu profilu, stosuje się albo giętarki trójrolkowe (do stworzenia profilu o przekroju odcinak okręgu) albo kształtkowe (do tworzenia innych, czasem dość skomplikowanych wzorów). W związku z tym, że gięcie w obu maszynach powoduje oddziaływanie nieco innymi siłami, może się okazać, że pewne materiały można giąć na rolka, ale nie na kształtkach, a inne wręcz przeciwnie.

GIĘCIE PROFILI

Gięcie profili to proces, który wymaga przede wszystkim planowania, po którym następuje faza weryfikacji planów, po niej końcowa ocena wykonalności, sprawdzenie planów, szereg konsultacji i dopiero później wykonanie, które zajmuje tylko kilka procent czasu przeznaczonego na realizację zadania. Należy bowiem pamiętać, że niektóre złe plany daje się zrealizować, tylko po prostu z różnych powodów nie należy tego robić.

Zobacz również: Gięcie blach